Sälj sadel

Sälj din sadel

Vårt företag har arbetet med ridsadlar sedan mitten av 1960-talet. Detta innebär ett gediget professionellt kunnande till din tjänst med egen serviceverkstad i huset. En garanti för snabb och säker fullservice.

Nu startar vi vår förmedlingstjänst där du enkelt och snabbt kan överlåta försäljningen av din sadel till oss.

Sälja sadel genom oss

Du sänder din sadel per post eller bor du i närheten kommer du in med din sadel för genomgång och värdering med avdrag för de eventuella åtgärder som bör göras innan en försäljning kan ske.

Alt.1. Postpaket: Problem med kartong? Kontakta oss, vi sänder en sadelanpassad kartong med fraktsedel som du bara lämnar till ditt postkontor. Efter att sadeln är såld avdrages 125 kr för denna tjänst. Du skall bifoga kopior av inköpskvitto, leg.handlingar samt eventuella garantiintyg som utvisar att du är ägare till nämnda sadel.

När sadeln kommer till oss gör vi en realistisk värdering och genomgång av din sadel och tillsammans med dig bestämmer vi marknadspriset inkl. moms. Vår värderingmodell är uppbyggd kring ett (6-1) värdeintervall baserat på dagens listpriser samt efterfrågenivå (6-1). Tillståndet bedömes således efter en fallande skala där (6) utgör ex. lätt använd, mycket fint skick, inga anmärkningar, ålder 6-18 månader. Efterfrågenivån bedöms efter lika fallande skala där (6) bekräftar stark efterfrågad sadelmodell. Vår erfarenhet tillsammans med vårt system för värdering är väl beprövat vilket bidrar till att din sadel får ett rimligt anpassat marknadspris. Den skall säljas inte skickas fram och tillbaka i retur. Hellre lägre nivå i värdeintyget och därmed mer positivt för slutkunden.

Behöver din sadel exempelvis stoppas om innan uppdraget påbörjas ombesörjer vi detta till en kostnad av 1 350 kr inkl.moms. En välstoppad, rengjord och i övrigt välskött sadel är en förutsättning för vårt uppdrag.

Därefter när alla bitar är på plats upprättas ett förmedlingsavtal (PDF) som ifylles och undertecknas av parterna. När detta är avklarat påbörjar vi omgående uppdraget.

Din sadel måste alltid finnas tillgänglig hos oss i vår utställning. Under hela avtalsperioden är denne försäkrad genom oss i vårt avtal med Trygg Hansa.

I det fall den insända sadeln inte motsvarar våra krav i skick, kondition eller på grund av att vi inte kan göra en rättvis prisbild eller på annat sätt inte kan göra en överenskommelse som båda parter kan acceptera returneras sadeln till en kostnad av 250 kr som debiteras sadelägaren/säljaren.

Hem