Sälj sadel

Värdering

Våra begagnade ridsadlar är noggrant kontrollerade hos oss där vi går igenom sadelns konstruktion av material och måttangivelser. Vi utgår ifrån helheten där skick, skötsel, storlek, bomtyp, stoppning, grundsättning, ålder, färgval och efterfrågenivå bedöms. Vår värderingsmall ligger därefter som grund för vår prissättning av sadeln till marknaden.

Tillstånd

 1. Lätt använd, mycket fint skick, inga anmärkningar, 6-18 månader
 2. Normalt använd med normala förslitningar, i övrigt bra skick, 2-4 år
 3. Lättare förslitningar, tydliga tecken att sadeln användes normalt, förslitningskador dock inga anmärkningsvärda förslitningar, 5-8 år
 4. Lättare och tydligare förslitningar, förslitningskador, inga akuta reparationer behöver göras, 9-12år
 5. Mycket tydliga förslitningar totalt sett över hela sadeln, nödvändiga slitskador måste åtgärdas, > 12 år
 6. Sadel i mycket dålig kondition, måste genomgå en kostsam renovering

Efterfrågenivå

 1. Mycket stark
 2. Stark
 3. Normal
 4. Låg
 5. Mycket låg
 6. Ingen

Hem